Re-integratie, coaching & training

De arbeidsmarkt beweegt, maar mensen natuurlijk ook. “De juiste persoon op de juiste plaats”. Het hebben en houden van de balans in werk en privé is soms een hele kunst. Er kan om verschillende redenen een (tijdelijke) afstand zijn tot werk of wil je juist stappen zetten om richting werk te komen. Of misschien is een verandering nodig. Samen kom je verder. We helpen je graag om (weer) stevig te staan en om te gaan met belemmeringen of die weg te nemen waar het kan. Je eigen kracht (weer) zien en te gebruiken om te bereiken wat voor jou nodig is.

Werkvlak werkt ook samen met en in opdracht van diverse re-integratieprofessionals.


We geloven dat er een juiste plaats is voor ieder mens! Onze werkwijze is altijd persoonlijk en op maat.
We helpen werkzoekenden, werknemers, werkgevers, verzekeraars & (semi-) overheden, bij werk- en gerelateerde vragen. Dit doen we o.a. met coaching & training bij re-integratie 1e/2e/3e spoor (Verbeterde Wet Poortwachter), outplacement of doen onderzoek met tests- en assessments.

 

Met een goede basis, sta je (weer) sterk!

2e spoor

Werkvlak begeleidt wanneer een werknemer wegens langdurige ziekte niet meer kan terugkeren binnen het bedrijf. De volgende stap is dan zoeken naar passend werk bij een andere werkgever. Dit heet re-integratie tweede spoor. Er wordt dan buiten de eigen organisatie gezocht naar passend werk.
Werkvlak begeleidt de werkgevers en werknemers bij de re-integratie tweede spoor en werkt daarbij volgens de richtlijnen van het UWV

3e spoor

Re-integratie derde spoor wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en indien een werknemer na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden.

Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een nieuwe passende functie voor een (ex-)werknemer en het verlichten van de kosten voor de werkgever.
Een traject 3e spoor is minder intensief dan een traject 2e spoor. De focus ligt op het coördineren van de sollicitatieactiviteiten en het monitoren van de belastbaarheid.

 

Een werknemer die is vastgelopen in zijn werk, in een onoplosbaar arbeidsconflict is geraakt of door een reorganisatie zijn baan gaat verliezen, kan via een aangeboden outplacementtraject aansluiting vinden bij een andere werkgever.

Bij outplacement komt de werkgever met werknemer overeen dat de werknemer op zoek gaat naar een andere baan, buiten de eigen organisatie. Bijvoorbeeld omdat deze werknemer is vastgelopen in het werk, er sprake is van een onoplosbaar arbeidsconflict of door een reorganisatie moet uitzien naar ander werk. Daarbij wordt eigenlijk altijd een termijn vastgesteld. De werknemer moet dan binnen bijvoorbeeld een aantal maanden een nieuwe baan gevonden hebben.

Goed functioneren op een werkplek verlangt soms extra begeleiding. Mensen met verstandelijke, psychische of lichamelijke beperkingen kunnen hier veelal behoefte aan hebben.

De oplossing is aan de slag gaan en vooral aan het werk te blijven. Coaching biedt dan uitkomst. Op deze manier nemen kandidaten optimaal deel aan het arbeidsproces. Dit verhoogt het werkplezier en voorkomt uitval. 

Ook wanneer je geen belemmeringen of beperkingen kent zoals hierboven genoemd, kan een coach uitkomst bieden; bijvoorbeeld wanneer je vastloopt in het werk of tegen zaken aanloopt die je wilt veranderen ten aanzien van de werk en/of privésituatie. 

Werkvlak biedt succesvol maatwerk op het gebied van (job)coaching en werkt uitsluitend met ervaren coaches. Persoonlijk, betrokken en professioneel.

Samen werken aan verbetering, als onderdeel van een traject of ‘gewoon’ om je kansen te verruimen.

 

Duizelt het?

Wanneer je (even) niet weet waar het heen moet, je vastloopt of het is je teveel op het werk, dan ben je daarin niet alleen. Met (tijdelijke) hulp is er vaak weer reden genoeg om vooruit te kijken.

Er is hulp!

Hulp bij re-integratie of bij outplacement, maar ook bij loopbaanvragen of bij een haalbaarheids-onderzoek. Misschien heb je baat bij een budgetcoach? Of een opleiding of training? Samen kijken we vooral naar mogelijkheden die je op de langere termijn, dus duurzaam, helpen.

0 %
Jouw inspanning + Werkvlak = samen voor de winst

Meer weten?

Kunnen we je helpen? Of zijn er vragen? Neem gerust contact met ons op of laat ons contact opnemen. Laat ons weten hoe we met je in contact kunnen komen.